Restructurare urbană, zona centrală, Dej


30.04.2011
Tipul proiectului: proiect nerealizat
Autor: PLANWERK
Localitate: Dej
Proiectant structură: sc Progir srl, sc NV Construct srl, ing. Ştefan Pintea, sc Irod M srl
Proiectant instalații: sc Progir srl, EnergoBit
Alți colaboratori: arh. Liviu Ianăşi
Client: Primăria Municipiului Dej
Anul proiectării: 2008
Suprafața construită: Piaţa Bobâlna: 34.000 mp
Suprafața desfășurată: mediatecă: 1600 mp, muzeu de istorie: 1.160 mp, galerie de artă: 440 mp
Fotograf: PLANWERK

* Proiect premiat de Registrul Urbaniştilor din România, 2009.

Planul Integrat de Dezvoltare Urbană (PIDU) stabileşte strate­gia de dezvoltare care stă la baza proiectelor pentru realizarea cărora se apeleză la finanţări din fonduri structurale, pe axele de dezvolare 1.1 şi 5.1. Proiectele componente ale Planului urmă­resc impulsionarea unei dezvoltări durabile, bazate în primul rînd pe turism, şi se concentrează asupra reabilitării şi valorificării patrimoniului cultural al oraşului.

Printre măsurile urbanistice determinante în acest sens se numără reorganizarea schemei de circulaţie şi parcări în zona centrală, corelată cu optimizarea transportului în comun, în ve­derea reducerii impactului traficului auto asupra calităţii spaţiilor publice. Alături de propunerea unui parcaj public subteran, aceste măsuri permit pietonalizarea parţială şi reamenajarea spaţiului public. Astfel, piaţa centrală a oraşului (P-ţa Bobâlna), străzile de acces în piaţă şi o serie de spaţii verzi existente sau propuse sînt inter­conectate într-o reţea continuă cu amenajare coerentă. Reţeaua de spaţii publice este completată printr-un set de dotări culturale: o mediatecă ca extindere a cinematografului existent, renova­rea şi extinderea galeriei de artă, un nou sediu pentru Muzeul de Istorie  şi un centru cultural amenajat în interiorul sinagogii oraşului.

 

 

1 comentariu:

arh Stefan Buzescu
3 May 2011 - 10:16 am

Arhitectura mediatecii lasa de dorit. Ar putea sta foarte bine pe varful Omu, pe plaja de la Mamaia, in cartierul Ferentati sau poate chiar in Lipscanie. Fara personalitate pentru un sit mult prea personal.