Concurs: Bucureștiul prin ochii Visage

1. Organizatorul concursului Bucureștiul prin ochii Visage este S.C. HENKEL ROMÂNIA S.R.L. Regulamentul oficial şi complet al concursului este disponibil în mod gratuit pe site-ul www.ceresit.ro şi www.deltastudio.ro.

2. Perioadă de desfăşurare a concursului este 25.11.2012 – 25.01.2013.

3. Dreptul de participare

Concursul se adresează în exclusivitate studenţilor, rezidenţi români, ai următoarelor facultăţi din România:

 • Facultatea de Arhitectură “G.M. Cantacuzino” din cadrul Universităţii Iași;
 • Facultatea de Arhitectură din cadrul Universităţii Politehnică Timișoara;
 • Facultatea de Arhitectură şi Urbanism din cadrul Universităţii tehnice din Cluj-Napoca;
 • Facultatea de Arhitectură, Facultatea de Urbanism şi Facultatea de Arhitectură de Interior, toate din cadrul Universităţii de Arhitectură şi Urbanism “Ion Mincu” din București;
 • Facultatea de Arhitectură Bucuresti din cadrul Universităţii Spiru Haret.

4. Înscrierea în concurs

Participanţii trebuie să respecte în mod cumulativ TEMA CONCURSULUI, MODUL DE LUCRU şi CONDIŢIILE PRIVIND FORMATUL ŞI CONŢINUTUL PROIECTULUI, descrise în continuare.


4.1. Tema Concursului este crearea unui nou exterior al clădirilor prin intermediul unor texturi şi culori specifice, acordând însă o atenţie specială contextului în care se află clădirile. Principiul urmat nu are ca scop principal restaurarea, ci reintepretarea clădirilor prin studiul formelor şi al culorilor.

Tema Concursului presupune îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:

 • imaginaţie şi creativitate pentru crearea unei noi faţade a clădirilor; - utilizarea şi modificarea texturilor şi culorilor nu trebuie să lezeze sau să transfome formele clădirilor;
 • dimensiunile golurilor şi structura acoperişurilor trebuie să rămână neschimbate;
 • exteriorul clădirilor, va putea fi modificat exclusiv cu gamă de materiale Visage de la producătorul Ceresit.

Clădirile stabilite de Organizator la care se aplică Tema Concursului sunt:

a. imaginile cu releveu a 2 clădiri vechi şi anume: Fabrică de ciocolată Zamfirescu, aflată la adresa Str. Samuil Vulcan Nr. 10-12, sector 5, București şi imobilul de locuinţe aflat la adresa Str. Constantin Severeanu Nr. 17, sector 5, București
Şi
b. conceptele volumetrice a două locuinţe moderne. Unul dintre ele este pus la dispoziţie de către Organizator, iar celălalt poate fi realizat de către Participanţi, având astfel libertatea de a prezenta un concept volumetric propriu, însă similar celui propus de Organizator şi care trebuie să respecte următorii parametri:

 • Funcţiune: locuinţă unifamilală.
 • Regim de înălţime: P+E.
 • Arie construită desfăşurată: 150-180mp.
 • Amplasament: virtual, teren convenţional plaţ, gabarite 20x50ml, acces pe latura scurtă

Funcţiuni:

 • Parter: hol acces, cameră de zi, bucătărie, scară, anexe şi un apartament tip studio independent (cameră de zi, chicinetă, grup sanitar), terase/logii;
 • Etaj: 2 dormitoare, baie, terase/logii.

Se vor aprecia:

 • conceptul volumetric relaţionat cu cele trei tipuri de vopsele şi tencuieli Visage: piatră, lemn şi metal;
 • modul de utilizare şi armonizare al materialelor utilizate.

Nu se va acorda o atenţie specifică partiurilor de arhitectură.

Imaginile obiectivelor ce constituie Tema Concursului vor fi publicate de Organizator atât pe site-urile www.ceresit.ro şi www.deltastudio.ro, cât şi http://www.facebook.com/pages/DELTA-DESIGN/121194211239758?ref=hl " target="_blank">pe Facebook.

Fiecare participant la Concurs este obligat să trimită 2 (două) planşe: o planşă conţinând una dintre cele două clădiri moderne (punctul b de mai sus) şi alta conţinând una dintre cele două clădiri vechi (punctul a de mai sus), la alegere. Imaginile vor fi înscrise în plânse diferite.

4.2. Modul de lucru

Participanţii la Concurs vor folosi programul de design (Ceresit Color Design) postat pe site-urile www.ceresit.ro şi www.deltastudio.ro, ce va conţine atât o bibliotecă de texturi ce se poate exportă în alte programe, cât şi un software capabil să importe imaginile şi să le modifice cu texturile prezente în biblioteca menţionată.

Participanţii la Concurs vor putea descărcă o mapă de lucru postată pe site-urile mai sus menţionate, care va conţine programul Ceresit Color Design şi imaginile cu clădirile ce constituie Tema Concursului. Programul este arhivat, tip aplicaţie, şi necesită dezarhivare, dar nu şi instalare. Modificarea faţadelor clădirilor se va putea realiza prin două modalităţi tehnice:

 • importarea directă a fotografiilor în programul Color Your House şi modificarea lor
 • exportarea texturilor şi culorilor Visage (Colour and Documentation Library) pentru a fi folosite în alte programe grafice.

4.3. Condiţiile privind formatul, conţinutul şi trimiterea proiectului

Participanţii vor putea trimite proiectele realizate prin e-mail, la adresa concursvisage@deltastudio.ro, în format PDF, după modelul planşei ataşate.
Planşele cu imagini, format TIFF, trebuie să se încadreze în următoarele caracteristici 300 dpi, 3072x4389 pixeli, RGB, dimensiunile planşelor: 50x70cm.
Fiecare participant va trebui să îşi aloce un cod, format din 10 caractere (codul va conţine obligatoriu cifre şi litere, fără spaţii) ce va fi trecut pe fiecare planşă. Codul va fi salvat/păstrat de participanţi şi confirmat Organizatorului la cererea acestuia, imediat după jurizare, pentru identificarea participantului.

Fiecare participant va încărca 2 (două) planşe cu imagini în vederea participării la concurs, conţinând la alegere, proiectul uneia dintre cele două clădiri vechi şi cealaltă planşă, proiectul clădirii noi.

Fiecare planşa trebuie să conţină:

 • imaginea iniţială a clădirii alese pentru participarea la concurs;
 • releveu cladirii aleasă de participant pentru participarea la concurs;
 • releveu secţiune profilatură a clădirii;
 • o nouă imagine realizată prin modificarea imaginii iniţiale prin folosirea programului Ceresit Color Design;
 • o imagine realizată prin modificarea Releveului, cu ajutorul programului Ceresit Color Design;
 • scurtă descriere şi prezentare a conceptului prin text şi imagini (maxim 500 caractere, cu tot cu spaţii). Fontul folosit pentru descrierea conceptului trebuie să fie arial de 18 puncte;
 • indicaţiile de materiale folosite, din gama de tencuieli şi vopsele Visage.

Participanţii trebuie să trimită proiectele pentru concurs la adresa concursvisage@deltastudio.ro până în dată de 25.01.2013, oră 23:00.

5. Premiile oferite în cadrul concursului
În cadrul Concursului se vor acordă 3 premii care vor constă în:

Locul I : un voucher constând într-o excursie pentru 2 persoane la expoziţia Salone del Mobile – Milano din Italia, în perioada 11 – 14 aprilie 2013, excursie ce va include: transport cu avionul, tur-retur (București-Milano-București), şi taxele de aeroport, cazare la un hotel de 3* şi bani de buzunar în cuantum total de 300 euro pentru ambele persoane.

Locul II : Samsung Galaxy Tab2 P5110 10.1"

Locul III : Samsung I9100 Galaxy S2

Câştigătorii vor fi desemnaţi de către o comisie de jurizare, până la data de 15 februarie 2013

6. Criteriile de evaluare a proiectelor înscrise în Concurs sunt:

 • expresivitatea şi inventivitatea propunerii în acord cu tema de concurs;
 • conservarea caracterului şi spiritului clădirii;
 • folosirea creativă a resurselor, materialelor, sistemelor puse la dispoziţie în modul de lucru;
 • corectitudinea şi gradul de detaliere a imaginii.

Deciziile comisiei de jurizare sunt suverane şi vor fi luate cu majoritate. Nu sunt acceptate contestaţii formulate faţă de deciziile comisiei de jurizare.
Organizatorul Concursului va aduce la cunoştinţă publică numele câştigătorilor şi câştigurile acordate, prin intermediul site-urilor www.ceresit.ro şi www.deltastudio.ro, cât şi http://www.facebook.com/pages/DELTA-DESIGN/121194211239758?ref=hl " target="_blank">pe Facebook., în dată de 20 februarie 2013.

Premierea câştigătorilor va avea loc în perioada 20 – 28 februarie 2013 Câştigătorii vor fi contactati şi prin e-mail în vederea anunţării premiului câştigat, la adresa de pe care s-au înscris în Concurs. Premiile acordate în Concurs, vor fi livrate prin poştă/serviciu de curierat de către Organizator, la adresele comunicate de câştigători. Premiile vor fi livrate ulterior îndeplinirii de către câştigători a formalităţilor necesare de punere în posesie, comunicate de Organizator. Premiile neridicate de către câştigători de la oficiul postal primitor, în termen de 10 zile de la dată primirii avizului de la oficiul postal, revin Organizatorului, iar câştigătorul pierde dreptul de atribuire a premiului.

Descarcă Mapa de lucru.