La pas pe strada Pictor Verona

Astfel intitulam în 2004 un interviu cu arhitectul Şerban Sturdza în care puneam la cale şi testam primele idei despre ceea ce cunoştem acum ca Verona Street Delivery în cartierul Pitar Moş – Icoanei. Am numit evenimentul, fenomenul, festivalul, manifestarea solidară şi, de multe ori spontană, a comunităţii din zonă pentru a-şi cere dreptul la o locuire firească a spaţiului public. Un spaţiu de calitate, gândit pentru oameni.

La vremea respectivă, Şerban Sturdza şi echipa sa creaseră deja un plan urbanistic zonal care promova un traseu verde, cultural şi pietonal între Grădina Cişmigiu şi Grădina Icoanei, într-o zonă cu monumente de arhitectură şi cu o puternică identitate a ţesutului urban de sec. XIX. Un arhitect inimos şi cu viziune şi o mână de prieteni din cartier, cu multe idei şi dorinţă de schimbare, au bătut din uşă-n uşă şi au convins riveranii că o comunitate poate acţiona solidar, prin voluntariat, în folosul propriu. În timp, s-a dovedit că acest demers a fost un impuls şi pentru dezvoltarea comerţului în cartier.

Consultarea publică şi voinţa riveranilor (Ordinul Arhitecţilor din România, librăria Cărtureşti, Şcoala Centrală etc.) de a promova şi aplica acest PUZ au generat fenomenul anual de cultură urbană, cunoscut sub numele de Street Delivery. Timp de trei zile, str. Pictor Verona devine pietonală şi este locuită în mod creativ, prin expoziţii de arhitectură, artă şi peisagistice,  ateliere de pictură pentru copii, sport în aer liber, vizitarea de monumente istorice, tururi ghidate prin cartier, crearea de mobilier pentru spaţiul public, ore de  lectură, concerte de muzică, proiecţii de filme etc. Ea este transformată dintr-un spaţiu rezidual amorf, cu trotuare stăpânite de maşini, becuri lipsă şi vegetaţie îngropată în asfalt, într-un loc cu identitate comunitară, o oază urbană.

Rolul evenimentului urban Street Delivery este de crea un cadru public pentru evenimente  socio-culturale ca o schiţă a traseului cultural final. Începând din 2006, în fiecare an s-au realizat cu forţe proprii mici obiective ale demersului final. Astfel, în anul 2008 s-a inaugurat, în urma unor donaţii private, fântâna publică din faţa bisericii Anglicane – Maternitate – realizată de sculptorul Virgil Scripcariu. În anul 2009, spaţiul public din faţa librăriei Cărtureşti a fost mobilat cu o bancă realizată de tinerii arhitecţi Alex Axinte şi Cristi Borcan (studioBASAR), câştigându-se pentru pietoni un spaţiu ocupat ilegal de maşini. Vocea Street Delivery s-a dovedit eficace şi, în anul 2010, autoritatea publică a finalizat realizarea Piaţetei Anglicane, punctul de pornire al pietonalului din PUZ care va uni două spaţii verzi (Grădina Icoanei şi grădina Casei Universitarilor), iar în 2011 s-a reuşit refacerea trotuarului străzii Verona.

O direcţie care începe să se contureze puternic la Verona Street Delivery este aducerea în dezbatere publică, în plină stradă, a unor subiecte fierbinţi pentru calitatea vieţii în Bucureşti – haosul urbanistic, distrugeri şi demolări masive şi brutale de zone cu tradiţie şi spaţii verzi în numele unei modernizări prost înţelese care nu ţine seama de nevoile reale ale locuitorilor. De exemplu, în 2011, comunitatea Street Delivery a reacţionat activ, creativ şi responsabil “livrând” bucureştenilor nu numai proiecte de arhitectură specifice, dar şi o excelentă intervenţie critică a grafferilor pe calcanul-reper de pe str. Arthur Verona, colţ cu str. Pitar Moş.

Principiile care stau anual la baza intervenţiei în spaţiul public prin Street Delivery sunt soluţionarea de nevoi specifice locuitorilor, accesibilitate pentru trecător, low cost, continuitatea şi durabilitatea proiectului. Ele servesc unor nevoi diverse: voinţa riveranilor de a creşte calitatea vieţii în cartier prin forţe proprii (dacă autoritatea publică nu are iniţiativă sau viziune), gradul de frustrare constatat al trecătorului care nu-şi poate satisface nevoi simple (traversare pietonală sau cu bicicleta, odihnă, aşteptare) şi dorinţa de a arăta administraţiei că se pot face lucruri utile cu voinţă şi eficienţă from down to top.

Traseul cultural şi-a manifestat durabilitatea timp de şapte ani. Acum oferim o stradă cu memorie şi identitate urbană, care adună an de an intervenţii şi emoţii ale participanţilor la exerciţiul de locuire alternativă propus de Street Delivery. Şi care demonstrează că poţi să te implici şi să schimbi în mod responsabil calitatea vieţii în cartier.

 

www.streetdelivery.ro

Cine şi de ce concepe an de an Verona Street Delivery în Bucureşti
http://www.tataia.net/video/cine-ne-deliver-the-street/