Workshop Superbia 1

SUPERBIA este un proiect care a reprezentat România la Bienala de Arhitectura din Veneţia 2010 şi care tratează contrastul dintre confortul privat şi spaţiile exterioare, rămase ale nimănui, în zonele dezvoltate haotic în ultimii 10 ani: noua periferie, fenomen specific tuturor oraşelor mari din România.

Workshopul e realizat de echipa SUPERBIA cu sprijinul Ordinului Arhitecților din România (prin finanțare din taxă de timbru) în colaborare cu Facultatea de Sociologie și Asistență Socială (din cadrul U.B.B.), Asociația Studenților Arhitecți și Atelier MASS SRL-D. Parteneri ai evenimentului sunt Primăria comunei Florești și portalul de arhitectură ArhiForum.

CADRU:
Cu mai bine de 10 ani în urmă, când a intrat în vigoare actualul PUG (1999), intravilanul orașului Cluj a fost mărit cu aprox. 50%, adică în jur de 2000 de hectare de teren nou (agricol și pășunat în cea mai mare parte). Timp de 10 ani, până in 2009 aceste teritorii noi au fost cucerite treptat și tot mai accelerat de locuințe, zone comerciale și industriale. Aceaste dezvoltări masive au generat fenomenul de Sprawl definit la nivelul întregii țări de o densitate neomogenă și lipsa profundă a infrastructurii.  Rezultatul: o periferie cu un peisaj fragmentat şi haotic.

Creșterea treptată a nivelului de trai, a dezvoltării pieței de muncă împreună cu liberalizarea economiei au susținut noi oportunități de muncă, mobilitatea și migrația. Însă lipsa unui program sau legislații urbane care să susțină noua dezvoltare macro-economica a dus la dezvoltări explozive susținute deopotrivă de investitori, administrația locală și actualii proprietari.

LOCALIZARE:
Această situație este foarte bine evidențiată în comuna Florești de lângă Cluj, studiul de caz al workshopului nostru. Florești este un caz aparte prin amploarea care a avut-o fenomenul de dezvoltare imobiliară, numărul populației aproape triplându-se în ultimii 8 ani, de la circa 7000 locuitori în 2003, la aproape 20.000 de locuitori. Țesutul urban rezultat este un mixaj de locuințe de toate dimensiunile și pentru o largă gamă de utilizatori: blocuri înghesuite, case tip „vilă”, centre comerciale, terenuri agricole, resturi de peisaj. Nu cu mult timp în urmă noii locuitori au început să se confrunte cu  adevăratele probleme ale locuirii în „suburbie” și să conștientizeze lipsurile mediului în care locuiesc. Mai mult, ei susțin un mod de viață dependent de orașul Cluj. Problemele cu care se confruntă țin însă de administrația locală iar cel mai bun mod de a produce schimbări pozitive este de a deveni actori urbani în cadrul comunei.

INTENȚIE:
Din punct de vedere urbanistic, încep să fie luate măsuri (reactualizarea P.U.G.-ului comunei Florești este în proces de avizare), dar va necesita timp îndelungat, ani de zile, pentru ca efectul lor s[ poat[ fi simțit. Locuitorii acestui areal urban au nevoie urgentă de intervenții directe pentru îmbunătățirea calității vieții, iar acestea nu pot fi făcute decât la nivel micro-urban, la nivelul comunităților deja conturate și cu implicarea directă a acestora.

Prin acest workshop ne propunem să creăm un precedent pentru un mod consistent de rezolvare directă a nevoilor celor care locuiesc aici prin încercarea de a da un exemplu. Acest efort este dublat de încercarea de a aduce în cultura generală a oricărui locuitor noțiunea și importanța spațiului public, a spațiului comun și a rolului pe care noua comunitate îl poate deține ca actor urban.

Fără a ne propune să evidențiem aspectele negative, dorim să găsim rezolvări simple care pot îmbunătăți spațiul comun, acolo unde el există și, într-o continuare viitoare a proiectului, aceste rezolvări să ajungă să fie implementate cât mai curând cu sprijinul administrației locale și a comunității.

CONȚINUT:
Studiul privește o zonă din Florești delimitată de străzile Eroilor, Cetății și Florilor, caracterizată de o mare diversitate de tipologii de locuire, cu zone dens construite și spații libere, în care lipsesc spațiile publice. Elementele adiacente cu o anumită influență asupra zonei sunt ferma de găini, liziera pădurii și cimitirul.

Cartare și analizare a zonei pentru a afla nevoile, aspirațiile și problemele celor care locuiesc aici. Pentru această etapă a studiului pentru realizarea sondajelor se va colabora cu Facultatea de Sociologie și Antropologie. În paralel, împreună cu studenți / tineri arhitecți, se va face o cercetare care are ca scop specularea spațiilor libere, posibil de amenajat cu diverse funcțiuni publice de loisir (mici grădini, locuri de joacă, buzunare pentru parcări și alte posibile amenajări) în funcție de necesitățile localnicilor.

Prezentări de proiecte similare care au fost deja implementate și o serie de dezbateri la care vor fi invitați să ia parte localnici, administrația locală și specialiști în domeniul urbanismului, spațiilor publice, sociologie, etc.

Atelier propuneri pentru găsirea potențialului, specularea spațiilor libere posibil de amenajat cu diverse funcțiuni publice care să răspundă nevoilor localnicilor. Îndrumătorii acestei faze sunt urbaniști si arhitecți din Viena, Austria și Român.

Expoziția și broșura vor cuprinde rezultatele analizelor, concluziile și propunerile pentru micro-intervențiile publice care vor putea fi realizate într-o etapă ulterioară a proiectului, cu implicarea directă a locuitorilor în realizarea lor. Expoziția va fi afișată în Florești apoi în Cluj, pe parcursul lunii decembrie.

INVITAȚI:

PROGRAM:

  • Prezentare - 13 octombrie, Ne vedem joi, str. Rene Descartes 30, 19:00
  • Cartare - Din 25 octombrie – Florești
  • Propuneri și dezbateri - 17 – 20 noiembrie – Florești
  • Expoziție - Decembrie – Florești; Ianuarie – Cluj

PARTICIPARE:
Cei interesați să participe la workshop, studenți / tineri arhitecți, pot depune o scrisoare de inteție pe adresa: superbiasuburbia@gmail.com până la data de 21 octombrie. Vă așteptam la prezentarea din 13 octombrie, pe Str. Rene Descartes, nr. 30, ora 19:00.

 
Etichete: