Urbanismul si domeniile conexe [2] : Dezvoltare urbană şi probleme de mediu

Clubul Studenților Urbaniști organizează partea a 2-a din discuția despre domeniile conexe urbanismului: dezvoltare urbană şi probleme de mediu.

UAUIM, Sala FRESCELOR
26 aprilie 2012, ora 18:30

SUBIECTE DE DISCUTIE:

  • Cum condiţionează caracteristicile de mediu dezvoltarea teritorială?
  • Ce impact asupra mediului pot avea elementele propuse prin planuri şi proiecte?
  • Studiile de mediu şi colaborarea interdisciplinară urbanism - ştiinţa mediului.

INVITATI:

  • conf. dr. CRISTIAN IOJĂ - coordonator Master Evaluarea Integrată a Stării Mediului, Facultatea de Geografie, Universitatea din Bucureşti
  • asist. dr. MIHAI NIŢĂ - Facultatea de Geografie, Universitatea din Bucureşti
  • conf. dr. arh. CĂTĂLIN SÂRBU - şef departament Planificare Urbană şi Dezvoltare Teritorială, UAUIM