Lansarea volumului „Castelul Peleș”

Editura Simetria vă invită

Sâmbătă, 17 martie 2012, ora 14.30, la
The Ark-Bursa Mărfurilor, Calea Rahovei 196A, Bucureşti

cu ocazia lansării volumului Castelul Peleş. Expresie a fenomenului istorist de influenţă germană de Ruxanda Beldiman.

Vor prezenta volumul Ruxandra Demetrescu, Nicolae Lascu şi Dan C. Mihăilescu

Monografia de arhitectură reprezintă, în primul rând, o lucrare de cercetare, care valorifica materiale inedite de arhivă – documente, planuri din anii 1873-1914 create de arhitecţii Wilhelm von Doderer (1825-1900), Johannes Schulz (1845-1920) şi Carel Liman (1845-1929), fotografii de epocă, stabileşte etape şi pune în discuţie intervenţiile fiecărui arhitect în parte în devenirea istorică a castelului. Se propune, de asemenea, o integrare a reşedintei regale de la Sinaia în contextul reşedintelor regale germane din epocă.

Lucrarea aduce contribuţii şi în capitolul care tratează teme precum istorismul de expresie germană în arhitectură, fenomen arhitectural artistic căruia Castelul Peleş i se circumscrie. Cercetarea are la bază o bibliografie publicată în spaţiul de limbă germană, puţin cunoscută în România. Profilul de colecţionar şi connaisseur al regelui Carol I este pus în evidenţă şi prin accentul pus pe colecţiile regale şi amplasamentul acestora în reşedinţă. Volumul publicat în limba română cuprinde rezumate în limbile engleză, germană şi franceză.

Lansarea de carte încheie Conferinţa profesională organizată de Ordinul Arhitecţilor din România cu tema Un alt fel de arhitect – o altă abordare a spaţiului public (17 martie 2012, The Ark).

Volumul a apărut cu sprijinul Ordinului Arhitecţilor din România şi Uniunii Arhitecţilor din România, din Timbrul Arhitecturii, Administraţiei Fondului Cultural Naţional şi Lafarge.

Ruxanda Beldiman (n. 1973, Bucureşti). Istoric de artă, cercetător, locuieşte şi lucrează la Bucureşti. Licenţiată în istoria artei la Universitatea Naţională de Arte Bucureşti (UNArte 1996), masterat cu o lucrare de cercetare referitoare la arhitectura programelor civile (primării, şcoli, case parohiale) din aşezările săseşti ale Ţării Bârsei (UNArte 1998), doctor în arte vizuale cu teza Castelul Peleş. Expresie a fenomenului istorist de influenţă germană (UNArte 2009). Autor a numeroase comunicări ştiinţifice şi articole de specialitate. Muzeograf II în cadrul Muzeului Naţional Peleş (1998-2004; expert 2005-2006), din anul 2004 este cercetător III în cadrul Institutului de Istoria Artei „G. Oprescu” al Academiei Române.