Lansare Concurs de soluții Corp nou - depozit cu acces liber la raft BCU "Lucian Blaga"

Concursul este iniţiat de BIBLIOTECA CENTRALĂ UNIVERSITARĂ „Lucian Blaga” Cluj Napoca şi are ca scop principal selectarea celor mai bune propuneri pentru realizarea unui nou corp de clădire ce va îngloba funcţiunile de depozit de carte cu acces liber la raft, spaţii publice, o sală de conferinţe si ateliere de multiplicare, legătorie şi digitizare. Amplasamentul este situat la SV de clădirile care formează sediul actual si are o suprafaţă de 1230 mp.
Concursul de soluţii este deschis, într-o singură fază, ca o procedură de achiziţie publică care conduce la atribuirea contractului de proiectare, fără organizarea altei proceduri.

ELIGIBILITATE
Participanţii individuali sau, în cazul echipelor, cel puţin unul dintre membrii echipei, trebuie să fie arhitecţi cu drept de semnătură, membri ai Ordinului Arhitecţilor din România sau ai unei organizaţii profesionale similare din ţările Uniunii Europene, Spaţiului Economic European sau Confederaţiei Elveţiene.

LIMBA
Toate documentele de calificare şi piesele proiectului vor fi redactate obligatoriu în limba română. Documentele de calificare emise în afara Statului român vor fi traduse în limba română şi legalizate.

PREMII
-Premiul I 10000 euro
-Premiul II 6000 euro
-Premiul III 4000 euro
Valoarea premiului se scade din valoarea contractului de proiectare adjudecat în urma concursului.

JURIU
Juriul este format din 5 membri titulari şi 1 membru supleant:
Membri titulari:
1. arh. Lionel Dunet (Franţa)
2. arh. Ruxandra Gheorghiu (Grecia)
3. arh. Radu Mihăilescu, reprezentant desemnat de Ordinul Arhitecţilor din
România
4. arh. Angelo Rovenţa (Austria),
5. arh. Gheorghe Vais, reprezentant al Universităţii Tehnice Cluj-Napoca,
Facultatea de Arhitectură
Membru supleant:
1. arh. Tiberiu Trenea (România).

CALENDARUL CONCURSULUI
- lansarea concursului 11 octombrie 2010
- vizită organizată la amplasamentul de concurs 20 octombrie 2010
- data limită a primirii întrebărilor concurenţilor 29 octombrie 2010
- data limită de comunicare şi afişare a răspunsurilor la întrebări 5 noiembrie 2010
- data limită pentru înscrierea la concurs (prin Internet) sau prin transmiterea formularului de înscriere completat la secretariat 25 noiembrie 2010
- data si ora limită pentru primirea proiectelor la secretariatul concursului sau data poştei 2 decembrie 2010, ora 16.00
- data limită a sosirii proiectelor expediate prin poştă 7 decembrie 2010, ora 10.00
- data si ora deschiderii coletelor 7 decembrie 2010, ora 11.00
- jurizarea proiectelor 10-11 decembrie 2010
- anunţare rezultate jurizare 14 decembrie 2010
- termen contestaţii, anunţ rezultate finale 17 decembrie 2010
- festivitate premiere, deschidere expozitie, 15-31 decembrie 2010

ÎNSCRIEREA LA CONCURS
Concurenţii se pot înscrie fără plată, în perioada 11octombrie - 25 noiembrie 2010, prin completarea şi expedierea la secretariatul concursului a formularului de înscriere din Anexa 2 - Regulament sau prin înscrierea pe pagina dedicată concursului (http://www.oar.org.ro/ccursuri.php?st=0) a site-ului Internet al OAR www.oar.org.ro, secţiunea Concursuri.

DOCUMENTAŢIA DE CONCURS
Tema, regulamentul şi anexele ce formează documentaţia de concurs sunt disponibile exclusiv în format electronic şi pot fi descărcate din pagina concursului a site-ului Internet al OAR www.oar.org.ro, secţiunea Concursuri.

VIZITAREA AMPLASAMENTULUI
Promotorul concursului organizează în data de 20 octombrie 2010, ora 11.00, o vizită la amplasament. Participanţilor interesaţi li se va face o prezentare a amplasamentului şi a temei, după care aceştia vor putea adresa punctual întrebări ce se vor consemna Costurile şi organizarea călătoriei cad în seama participanţilor. Cei interesaţi să viziteze amplasamentul se vor înscrie şi vor putea solicita informaţii suplimentare în scris
Secretariatului concursului.

PREDAREA PROIECTELOR
Condiţiile de conţinut şi de redactare ale proiectului sunt prezentate în tema de concurs. Proiectele pot fi predate direct sau expediate prin poştă/curier la sediul promotorului Biblioteca Central Universitară „Lucian Blaga”, Str. Clinicilor nr.2, Cluj-Napoca, judeţul Cluj, cod poştal 400006, camera 88, et. 2. Pe ambalaj se va menţiona „PENTRU CONCURSUL DE SOLUŢII B.C.U. CLUJ NAPOCA”. Coletele poştale trebuie să aibă înscrisă data şi ora depunerii la oficiul poştal / curier.

SECRETARIATUL CONCURSULUI
Ordinul Arhitecţilor din România cu sediul în Bucureşti, str. Pictor Arthur Verona nr. 19, cod poştal 010312, sector 1; tel./fax: (4)021-3172634,  (4)021-3172635; e-mail: concursuri@oar.org.ro sau concursuri@oar.bicau.ro. Comunicarea concurenţilor cu secretariatul se face în scris.

 
 

1 comentariu:

Adriana Magerusan
16 Jan 2011 - 05:33 pm

Proiectele participante la Concurs http://www.arhiforum.ro/concursuri/depozit-cu-acces-liber-la-raft-bcu-lu...