Concurs - Reorganizarea și amenajarea spațiului public central din Municipiul Râmnicu-Vâlcea

Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea are iniţiativa unei investiţii de modernizare şi reorganizare a unui tronson al spaţiului public din centrul oraşului pentru finanţarea căreia să fie accesate fonduri structurale europene. Se doreşte ca lucrările de execuţie a amenajării spaţiului public să demareze în anul 2012. Pentru obţinerea proiectului, promotorul lansează un concurs de soluţii în două faze, în limba română, deschis concurenţilor din România, statele membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţia Elveţiană. Concursul este organizat ca o procedură de achiziţie publică independentă urmată de atribuirea contractului de proiectare pentru studiul de fezabilitate şi proiectul tehnic fără publicarea unui anunţ prealabil de participare. Organizatorul concursului este Ordinul Arhitecţilor din România în parteneriat cu Filiala Teritorială Sibiu-Vâlcea a Ordinului.

OBIECTIVE

Concursul de soluții este conceput în două faze și urmărește amenajarea spațiului public din zona centrală a Municipiului Râmnicu Vâlcea, cu accent pe detalierea unei zone de interes maxim în vederea realizării unui proiect cu finanţare din fonduri structurale.

Prima fază are ca teritoriu de referinţă un areal cuprins în perimetrul zonei centrale și are ca obiectiv schiţarea conceptului general pentru acest spațiul public central (zona B),  și prezentarea conceptului pentru zona ce urmează a fi detaliată (zona A).

În faza a doua a concursului, soluţiile selectate vor fi detaliate pentru teritoriul restrâns cuprins în Zona A – Scuarul Mircea cel Bătrân. Soluţiile se vor completa prin prezentarea propunerilor tehnice, detalierea amenajărilor în spaţiul public, eventualele propuneri de reconversie funcţională pentru clădirile existente, estimarea costurilor investiţiei, etapizarea intervenţiilor.

Pentru faza a II-­‐a, tema deconcurs va fi constituită din observațiile și recomandările juriului referitoare la soluțiile selectate. Obiectivele generale cuprinse în tema prezentă se vor păstra pe cuprinsul ambelor faze ale concursului.

Cele două zone care fac obiectului studiului extins şi respectiv detaliat sunt:

 • Zona A -­‐ zona cuprinsă între arterele: Bd. Calea lui Traian, Bd. Tudor Vladimirescu, Str. General Magheru și Str. Regina Maria, delimitată conform planului anexat.
 • Zona B -­‐ zona extinsă: Bd. Calea lui Traian, Bd. Nicolae Bălcescu, Str. General Magheru (inclusiv frontul construit de pe malul Râului Olănești).

Obiectivele generale ale intervenţiei în zona centrală și implicit pentru Zona B sunt:

 • Reconsiderarea/stabilirea funcțiunilor spațiului public din interiorul zonei centrale potrivit statutului de municipiu reședință de județ și în vederea conturării unei identități proprii;
 • Soluționarea problemelor de trafic existente în scopul funcționalizării zonei și realizării unui traseu pietonal fluent de la zona complexelor comerciale ( în care sunt situate Magazinul “Cozia” şi Mall River Plaza) spre Scuarul Mircea cel Bătrân şi spre zona comercială a Piaţei centrale şi a Halei;
 • Realizarea în perspectivă a unui traseu pietonal continuu şi atractiv în zona centrală prin structurarea şi amenajarea adecvată a acestuia şi etapizarea intervenţiei;
 • Realizarea conexiunilor spaţiului public propus cu restul zonei centrale și obiectivele de interes public din zona adiacentă.

Obiectivul principal al concursului este realizarea unei amenajări a spațiului public cuprins între Bd. Calea lui Traian, Str. Regina Maria, Str. General Magheru și Bd. Tudor Vladimirescu, respectiv Zona A, pentru care se va propune:

 • Conceptul spațiului public de maxim de interes pentru pietoni și spațiu de legătură între zonele comerciale, zonele de recreere, zonele cu funcţiuni publice – complexul comercial “Cozia” şi Mall Plaza River, Scuarul Mircea cel Bătrân, Parcul Lahovary, Hala şi Piaţa centrală.
 • Rezolvarea traficului în intersecţia dintre Bd. Calea lui Traian şi Str. Regina Maria astfel încât să se asigure siguranţa şi fluiditatea traficului pietonal şi auto;
 • Amenajarea spațiilor publice propuse cu mobilier urban, pavaje, iluminat, spații verzi.

MEMBRII JURIULUI

 • arh. Michael Buck,
 • arh. Ştefan Ghenciulescu, reprezentantul OAR,
 • arh. Tiberiu Florescu, reprezentantul Universităţii de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” Bucureşti,
 • arh. Peterffy Miklos,
 • arh. Cristinel Vlad, arhitectul şef al municipiului Râmnicu Vâlcea, reprezentantul promotorului.
 • membrii supleanţit: arh. Doina Negoiţă, ing. Elena Liliana Mihăilescu.

Din punct de vedere financiar, Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea pune la dispoziţie fondul total de premii de 16.500 euro, finanţarea serviciilor de proiectare şi a organizării concursului de soluţii.

CALENDARUL CONCURSULUI
FAZA I

 • lansarea concursului, publicare anunţ în SEAP 15.02.2012
 • vizită organizată la amplasamentul de concurs 2.03.2012, ora 12.00
 • data limită a primirii întrebărilor concurenţilor, runda 1 6.03.2012
 • data limită de comunicare şi afişare a răspunsurilor la întrebări, runda 1 16.03.2012
 • data limită a primirii întrebărilor concurenţilor, runda 2 2.04.2012
 • data limită de comunicare şi afişarea răspunsurilor la întrebări, runda 2 12.04.2012
 • data limită pentru înscrierea la concurs prin transmiterea formularului deînscriere completat la secretariat 26.04.2012
 • data şi ora limită pentru primirea proiectelor la secretariatul concursului sau data/ora poştei 3.05.2012, ora 16.00
 • data limită a sosirii proiectelor expediate prin poştă 8.05.2012, ora 10.00
 • data și ora deschiderii coletelor 8.05.2012, ora 12.00
 • jurizarea proiectelor 11-13(14).05.2012
 • anunţare rezultate jurizare, ridicare anonimat concurenţi neselectaţi 15.05.2012
 • termen depunere / soluţionare contestaţii 25.05 / 30.05.2012

FAZA II

 • comunicarea rezultatelor către finalişti 16.05.2012
 • dată limită scrisoare intenţie şi întrebări 22.05.2012
 • data limită de comunicare a răspunsurilor 28.05.2012
 • data şi ora limită pentru primirea proiectelor la secretariatul concursului sau data/ora poştei 15.06.2012
 • data limită a sosirii proiectelor expediate prin poştă 20.06.2012, ora 10.00
 • data si ora deschiderii coletelor 20.06.2012, ora 11.00
 • jurizarea proiectelor 22-23.06.2012
 • anunţare rezultate jurizare, ridicare anonimat 26.06.2012
 • termen depunere / soluţionare contestaţii 6.07 / 11.07.2012
 • deschidere expoziţie publică în Râmnicu Vâlcea, festivitate premiere, galerie virtuală proiecte din 28.06.2012, max. 30 zile


PREMII

Concurenţii desemnaţi finalişti în urma jurizării fazei I pentru a dezvolta proiectulîn continuare vor primi câte un onorariu de participare în valoare de 1000 Euro, care se vaplăti numai după predarea la faza a II-a şi ridicarea anonimatului.

Premiile acordate în faza a II-a sunt:

 • premiul I – 5000 Euro
 • premiul II – 2500 Euro
 • premiul III – 1000 Euro

Documentaţia pentru concurs poate fi descărcată pe pagina concursului http://oar.squarespace.com/concurs-ramnicuvalcea/.


 
Etichete: