Concurs de soluții - Reabilitarea Curții Johannes Honterus

Reabilitarea şi amenajarea Curţii „Johannes Honterus”, (Curtea Bisericii Negre), Braşov

Competiţia caută să promoveze idei noi în urbanism şi să remodeleze tipologiile tradiţionale de spaţii urbane, încurajând creativitatea, susţinând în acelaşi timp cercetarea arhitecturală şi implementarea de proiecte contemporane în sit istoric, dar cu sensibilitate şi respect faţă de elementele existente. O importanţă specială se acordă relaţionării spaţiale cu vecinătăţile şi modelării unui spaţiu cu caracter destructurat în contextul urban existent şi de extindere în împrejurimile neexploatate încă, ţinând cont de identitatea puternică şi dimensiunea istorică a zonei.

Se menţionează că una din noile funcţiuni care domină spaţiul urban al Curţii Johannes Honterus este turismul cultural, atât datorită valorii ansamblului, cât şi, în mod special, valorii deosebite urbanistice, arhitecturale şi artistice a Bisericii Negre.

În consecinţă, se doresc soluţii personalizate compatibile cu spiritul istoric, cu spiritualitatea locului, cu funcţiunile contemporane.Promotorul concursului este Asociaţia “Salvaţi Centrul Istoric al Braşovului”, în parteneriat cu Primăria Municipiului Braşov şi Biserica Evanghelică CA Braşov (Biserica Neagră). Organizatorul concursului este Ordinul Arhitecţilor din România în parteneriat cu Filiala Braşov-Covasna-Harghita a Ordinului.

Concursul de soluţii este organizat într-o singură fază, în limba română, deschis arhitecţilor şi urbaniştilor din România şi ţările Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene, în condiţii similare unei achiziţii publice a serviciilor de proiectare.

Toate documentele de calificare şi piesele proiectului vor fi redactate obligatoriu în limba română. Documentele de calificare emise în afara Statului român vor fi traduse în limba română şi legalizate.

PREMII

Promotorul concursului va acorda următoarele premii:

 • Premiul I - 6000 euro
 • Premiul II - 2500 euro
 • Premiul III - 1500 euro

JURIU

Membri titulari:

 • Arh. David Baxter (Marea Britanie)
 • Arh. Florian Stanciu
 • Arh. Edmund Olsefszky
 • Arh. Şerban Sturdza
 • Prim-preot Christian Plajer –reprezentant Biserica Evanghelică C.A., Braşov
 • Primar George Scripcaru, reprezentant Primăria Municipiului Braşov
 • Alexandru Stănescu, Directorul Direcţiei Judeţene pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional a judeţului Braşov

Membri supleanţi:

 • Arh. Ştefan Bâlici
 • Arh. Bogdan Cristescu

CALENDARUL CONCURSULUI

 • Lansarea concursului - 8 septembrie 2011
 • Vizita amplasament - 16 septembrie 2011, ora 12:00
 • Termen limită pentru formularea întrebărilor - 23 septembrie 2011
 • Termen pentru transmiterea răspunsurilor la întrebări - 3 octombrie 2011
 • Termen limită pentru înscriere - 31 octombrie 2011 
 • Termen limită predare directă sau depunere postă/curier - 7 noiembrie 2011, ora 16:00
 • Termen limită livrare proiecte predate prin postă/curier - 11 noiembrie 2011, ora 10:00
 • Deschidere ambalaje și verificare proeicte - 11 noiembrie 2011, ora 11:00
 • Jurizarea proiectelor - 18 - 20 noiembire 2011
 • Anunțarea rezultatelor - 22 noiembrie 2011
 • Termen depunere contestații - 25 noiembrie 2011, ora 12:00
 • Termen soluționare contestații - 28 noiembrie 2011, ora 24:00
 • Deschidere expoziție publică, incl. Festivitatea de premiere - 21 noi. - 10 dec. 2011

ÎNSCRIEREA LA CONCURS

Concurenţii se pot înscrie fără plată, în perioada 8 septembrie-31 octombrie 2011, prin completarea şi expedierea la secretariatul concursului a formularului de Inscriere din Anexa 2 - Regulament.

VIZITAREA AMPLASAMENTULUI

Promotorul concursului organizează în data de 16 septembrie 2011, ora 12.00 o vizită la amplasament – loc întâlnire în faţa intrării principale în Biserica Neagră. Participanţilor interesaţi li se va face o prezentare a amplasamentului şi a temei, după care aceştia vor putea adresa punctual întrebări ce se vor consemna Costurile şi organizarea călătoriei cad în seama participanţilor. Cei interesaţi să viziteze amplasamentul se vor înscrie la Secretariatului concursului până în data de 14 septembrie 2011.

PREDAREA PROIECTELOR

Condiţiile de conţinut şi de redactare ale proiectului sunt prezentate în tema de concurs şi regulament.

Proiectele vor fi predate direct sau expediate prin poştă/curier la sediul secretariatului local, cu adresa: Filiala Teritorială Braşov-Covasna-Harghita a Ordinului Arhitecţilor din România, Şirul Beethoven nr. 2, Braşov, jud. Brasov.

Data şi ora limită a predării este 7 noiembrie 2011, ora 16.00.

Pe ambalaj se va menţiona „PENTRU CONCURS CURTEA HONTERUS”.

Coletele poştale trebuie să aibă înscrisă data şi ora depunerii la oficiul poştal / curier.

SECRETARIATUL CONCURSULUI

Ordinul Arhitecţilor din România cu sediul în Bucureşti, str. Pictor Arthur Verona nr. 19, cod poştal 010312, sector 1; tel./fax: (4)021-3172634, (4)021-3172635; e-mail: concursuri@oar.org.ro. Comunicarea concurenţilor cu secretariatul se face numai în scris, prin e-mail sau prin intermediul secţiunii PUNE O INTREBARE/CONTACT ME din pagina Internet.

Toate informațiile necesare concurenților și documentația de concurs sunt accesibile pe site-ul concursului, cu adresa: http://oar.squarespace.com/concurs-johannes-honterus/


 
Etichete: